Blåmes


Grosshamns Fältstation GFS

Translation select

language

Blåmes (Parus caeruleus)

Blåmesen är en charmig liten mes som är vanlig i stora delar av Europa. Saknas

dock på Island. Det latinska namnet betyder himmelsblå mes.

Denna lilla fågel är en partiell flyttfågel men många stannar i närområdet. De som

flyttar rör sig inom en radie av 80 mil från sin ursprungsplats och de förflyttar sig

sällan mer än en mil om dagen.

Generellt är blåmesen en slättlandsfågel och i bergstrakter befinner den sig således i

dalgångarna. Fågeln häckar i holk eller naturliga håligheter. Vi vet mycket om

holkhäckarna men inte särskilt mycket om de populationer som hellre väljer naturliga

bohålor.

Redan i januari börjar revirbildningen genom upplösning av vinterflockarna.

Blåmesen lägger ned avsevärd tid på bobygget. Det är honan som sköter bobygget

och det kan ta mellan 2 och 14 dagar att utföra. Den genomsnittliga kullstorleken

ligger på 6-12 ägg. Ofta sker en andrahäckning under säsongen.

Mortaliteten är hög och endast 25% överlever och kan gå till häckning under sitt

andra levnadsår


2017


Blåmes (Parus caeruleus)

Märkt den 30 oktober i Danmark på Gedser fuglestation på Själland som årsunge

Kontrollerad och släppt som häckande hona den 12 maj 2017. Därefter

återkontrollerad vid två tillfällen med ruvfläck. Så denna hona tillhör de som partiellt

flyttat för att finna en partner och häckningsplats i Grosshamn.