Domherre


Grosshamns Fältstation GFS

Domherre:(Pyrrhula pyrrhula).

Domherren är en kraftig fink som förekommer i Europa och Asien. Den lever i barr- och blandskog gärna med undervegetation i hela vårt land. Vi ser den mest om vintern då den kommer fram till våra fågelbord. På sommaren är de svårsedda då de är ganska tystlåtna och oftast flyttar sig parvis i terrängen.

De flesta domherrar är stannfåglar men av de nordligaste häckarna flyttar några söderut under vintern.


Domherre  Foto: Peder Kinberg

Translation select

language

2014

Domherre:(Pyrrhula pyrrhula).

Märkt 20 februari 2014. Ekornåsen Norge.

Kontroll GFS 23 november 2014.

Tänk att vi har norska domherrar här ibland under vintern. Vilket perspektiv det ger oss fågelmatare när vi ser dessa vackra fåglar vid våra fågelbord i juletid.