Gråsiska


Grosshamns Fältstation GFSTranslation select

language

Koltrast

Gråsiska  (Carduelis flammea)

Gråsiskan är i storlek och form som en hämpling men med mer kluven stjärt. En fågel med stor utbredning på norra halvklotet. Det finns många ”underarter” och huruvida de är raser eller arter vet man inte riktigt ännu. I vårt område kan brunsiska förekomma. Det har genom åren märkts många gråsiskor vilket tyder på att det är en tämligen vanlig art.

På vintrarna kan man se flockar med siskor klängandes i trädgrenar. Ofta är det björk då björkfrön tillika med olika former av ogräsfrön utgör huvudfödan under vintern. Flockarna förflyttar sig efter födotillgång och många av dem vistas i södra delen av vårt land under vintern.

Fågeln är en markhäckare och boet byggs av honan. Ofta läggs ca 5 blåaktiga ägg med bruna prickar som ruvas i ca 10 dagar. Ungarna som föds upp på insekter blir flygga efter 12-14 dagar.

Gråsiska           Foto: Peder Kinberg

2015.

Gråsiska(Carduelis flammea)

Märk Hona märkt som fjolåring eller äldre Grosshamn den 30 maj 2013. Faktum är att det är den fotograferade individen.

Återfynd och kontroll i Seebenisch Leipzig Tyskland den 31 oktober 2015. Under fynddetaljer har man sagt troligen underarten cabaret dvs  ”brunsiska”

Således har det förflutit 2 år och 154 dagar sedan ringmärkningen. Med tanke på att fågeln märktes som 2+ så har denna hona en aktningsvärd ålder på närmare 4 år.