Lövsångare


Grosshamns Fältstation GFS

Translation select

language

Lövsångare: (Phylloscopus trochilus

Sveriges kanske vanligaste fågel sommartid. Den har drastiskt minskat i antal den senaste 10-årsperioden och det är numera tveksamt om den är ”Sveriges vanligaste fågel ” sommartid. Vad minskningen beror på vet man inte med säkerhet. Klimatförändringar och förändring av rastplatserna under flyttningstiden är två antaganden som diskuteras i forskarkretsar.


2014

Lövsångare: (Phylloscopus trochilus).

Märkt 10 augusti 2012 som årsunge eller äldre.

Återfynd Kämpersvik 15 april 2014.

Denna lövsångaren har uppenbarligen nått en ålder av minst 3 år och flugit till tropiska Afrika två gånger fram och åter Med tanke på att en lövsångare väger ca 7 gram så är det en stor bedrift.Lövsångare (Phylloscopus trochilus)

Märkt Åsnegga Norge 14 juli 2014.

Kontroll GFS 9 augusti 2014

Lövsångaren som kontrollerades i Grosshamn kom från Norge. Den var märkt där som ungfågel och gjorde nu sin första resa ned till mellersta Afrika. Grosshamn var bara ett litet stopp efter 50 mil på väg till Afrika.2015

Lövsångare (Phylloscopus trochilus)

Märkt i Grosshamn Bohuslän 16 augusti 2012

Kontroll Danmark Nordjylland 23 augusti 2015.

Lövsångaren var märkt som årsunge och således nu kontrollerad och släppt som 3-åring.

Är det så månne att lövsångaren gett sig direkt till Nordjylland på grund av de starka ostliga vindarna eller kan det vara ett normalt flyttbeteende? Bara fler återfynd kan ge oss ett svar att fundera vidare kring.Lövsångare (Phylloscopus trochilus

Märkt i Grosshamn Bohuslän 24 augusti 2014 som årsunge av Peder Kinberg.

Kontroll i Frankrike Charente-Martime Saint-Froult Plaisance. 10 september 2015.

Detta innebär att denna fågel övervintrat en gång och nu varit på ännu en flyttning. Med lite

tur kanske den kan fångas in för kontroll då den återkommer i vår eller lämnar till hösten.


2018

Lövsångare (Phylloscopus trochilus)

Märkt av Peder Kinberg i Grosshamn som manlig årsunge i augusti 2017. Flugit mot

en ruta i Norge i slutet på maj och dött.

Trist att förlora denna lilla återvändare som ändå tagit sig hela vägen från Norge till

Afrika och tillbaka till Nord-Tröndelag Holden.


2019
Lövsångare (Phylloscopus trochilus)
Märkt av Jan Artursson i Grosshamn som manlig vuxen fågel i mitten på maj.
Kontrollerad i Danmark Skagens fuglestation 19 dagar senare. Dvs på vår
nationaldag.


Lövsångare (Phylloscopus trochilus)
Märkt på Själland Bjergsted Rugtved Huse Danmark som 2+ 14 maj 2019.
Kontrollerad och släppt av Peder Kinberg 3 dagar senare den 17 maj 2019.