Sparvhök


Grosshamns Fältstation GFS

Translation select

language

Sparvhök: (Accipiter nisus)

Sparvhöken förekommer i Eurasien ned mot nordvästra Afrika.

Normal genomsnittsålder för sparvhök är 3 år men en som var 20 år har återfunnits i Danmark tack vare ringmärkning. De sparvhökar som häckar väldigt långt norrut är flyttfåglar medans de som häckar hos oss mer stryker omkring på ungefär samma breddgrad under vinterhalvåret.


Sparvhök

Sparvhök            Foto: Peder Kinberg

2015

Sparvhök: (Accipiter nisus)

Märkt 23 augusti 2014.

Återfynd Syddanmark 14 januari 2015.

Denna årsunge tillhör de 61% som inte överlever första året.