Svarthätta


Grosshamns Fältstation GFS

Svarthätta (Sylvia atricapilla) häckar allmänt i södra och mellersta Sverige och längs med

Norrlandskusten. Den kommer till häckningsplatsen i april till slutet av maj och

återvänder till vinterkvarteren i september-oktober. Vissa flyttar till Östra Afrika

medans andra populationer är kvar i Meddelhavsområdet.

Svarthättan bygger sitt bo lågt i täta buskar. Oftast läggs fem ägg som ruvas 10-15

dagar. Ungarna föds upp på insekter och är flygga efter ca 14 dagar.

Svarthättan är huvudsakligen en insektsätare men äter även gärna olika slags bär på

sensommaren och hösten.

Hos de vuxna fåglarna har hanen en svart hätta medans honans hätta är brun. Den

äldsta funna svarthättan var nästan 11 år gammal.


Translation select

language

Svarthätta  Foto: Peder Kinberg

2016


Svarthätta (Sylvia atricapilla)

Hane märkt i Grosshamn 8 augusti 2015 som årsunge

Kontrollerad i Italien Parma & Reggio N Emilia, Salsomaggiore Terme (Laurano) 23

september 2015.

Så kanske just denna tillhör de populationer som har sitt vinterkvarter runt

medelhavet. Den hade tagit sig 151 mil från Grosshamn och ökat sin vikt med 0,3 g

på 32 dagar.