Törnsångare


Grosshamns Fältstation GFS

Translation select

language

Törnsångare (Sylvia communis)

Törnsångaren trivs i öppna landskap med törninga snår och buskar typiskt för stränder i Bohuslän och i Skärgårdarna runt om i Sverige. Fågeln är vanlig i hela Europa och häckar tom i Norra Afrika. Från Sverige beger den sig söderut sent i augusti och september till tropiska Afrika. Törnsångaren återkommer i maj. Först kommer hanen och sjunger in sig i ett revir där han bygger ett antal sk ”lekbon” Då honan anländer väljer hon ett av dessa som då slutförs och bildar parets boplats. Denna fågel är mycket ortstrogen.


Törnsångare

Törnsångare            Foto: Peder Kinberg

2015

Törnsångare (Sylvia communis)

Märkt den 6 augusti 2014 som årsunge.

Återfynd Bohus- Malmön den 19 juli 2015.

Kanske hade denna fågel funnit sin ort att häcka på men av olika anledningar överlevde den inte.