Talgoxe


Grosshamns Fältstation GFS

Translation select

language

Talgoxe: (Parus major).

Talgoxen tillhör familjen mesar. Den är vanlig i hela Europa och finns här nära människan i parker och trädgårdar. Äter huvudsakligen insekter under sommaren men har ett mer varierat födointag under vinterhalvåret. Två kullar hinner de oftast med under en sommar. De är hålhäckare. De flesta talgoxar flyttar inte om inte vintern är extremt hård

Genom ringmärkning och återfynd vet vi att en del ger sig ut på strövtåg under vinterhalvåret. Andra väljer att stanna kvar.


Talgoxe

    Talgoxe                                   Foto: Peder Kinberg

2013

Talgoxe: (Parus major

Hane märkt 23 juli 2012.

Kontroll två ggr augusti 2012 i Grosshamn. Återfynd Ramsvik 19 mars 2013.

Denna fågel som var märkt som fjolåring var en av de som stannat i närområdet.