Återfynd och kontroller

Inledning

Med återfynd menas en fågel som inte längre lever och där ringarna hittats och sänts in till ringmärkningscentralen i Stockholm. Ofta sker detta av en privatperson som på så sätt hjälper oss att få värdefull information om våra fåglars rörelser över klotet.Med återfynd menas också kontroller.

Återfynd=kontroller inträffar oftast genom att en fågel återigen fastnar i ett nät på en fågelstation. Det kan också vara så att ringen avläses vid en fågelmatning av någon intresserad person. Är fågeln tillräckligt stor kan även ringen läsas av i fält t.ex. på gäss eller svanar.

Återfynd =kontroll innebär således att fågeln mår bra och man bara meddelar ringmärkningscentralen för att sedan släppa fågeln igen efter sedvanlig kontroll. De fåglar som avläses i fält och på så sätt kontrolleras kan t.ex. ge oss ovärderlig information om rastplatser under flytten.

Så tänk på att Du kan delta med viktig information om du finner en fågelring. Hjälp då gärna till genom att sända in information till ringmärkningscentralen i Stockholm.

Fotona som följer varje art är mestadels tagna av Peder Kinberg.

 

Kristina G Olsson augusti 2015

Translation select

language