Bilden här ovan visar omslaget till den nyutkomna boken "Här tittar vi på fåglar".                                 Skriven av välkände Magnus Ullman.

     Boken är en komplett guide över landets verkliga hotspots när det gäller fågelskådning.

     Naturligtvis finns Ramsvikslandet med i Magnus bok.

  Vi har fått tillstånd av Magnus att publicera sidorna om just Ramsvikslandet här på GFS hemsida.

   Läs mer

Fakta

Ramsvikslandet och Tryggö  naturreservat


Bildat: 2006

Areal: ca 2729 hektar

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Kommun: Sotenäs

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Grosshamn på Ramsvikslandet

   

    Det är här vi märker. Grosshamn. Som en gång fått sitt namn efter familjen Gross. Där senare regementet I 17 från Uddevalla hade sin övningsplats men där idag endast militära rester finns kvar. En barack och så den lilla röda byggnad, som nu är vårt märklabb.


   Ramsvikslandet är ett av länets mest besökta naturreservat. Området är lättströvat och har fina badplatser vid Haby bukt och på Tryggö.

    Ramsvikslandets karga och storslagna skönhet är karaktäristiskt för ett landskap som präglats av vind, hav och ett intensivt markutnyttjande. Vidsträckta klippområden varvas med ljungheder, fukthedar, ängar och lövdungar. Det småskaliga odlingslandskapet, med sitt sammanhängande system av åker, äng och utbetesmark, är typiskt för Bohuskusten. 

    Ramsvikslandet är en del av Sotenäset och var en halvö fram till 1930-talet, då den delvis sprängda och grävda Sotenkanalen anlades. En svängbro förbinder idag ön med fastlandet. Kanalen är en uppskattad inomskärsled för fritidsbåtar. 

   Vackra naturbetesmarker och sällsynta arter

   Ramvikslandet har nog Bohuskustens allra vackraste naturbetesmarker. Många sällsynta, hävdberoende arter klarar sig här tack vare den långa kontinuiteten i hävden. Den omväxlande topografin och ett inslag av kalk i marken bidrar också till mångfalden av arter. Ovanligt många gentianaarter, däribland ängsgentiana, finns i naturreservatet. Bland klipphällarna växer olika lök- och fetbladsväxter. På de vindpinade strandängarna växer strandvallmo, kustarun, salttåg och strandtrift. 

    Områdets havsstrandängar och grunda vikar är välbesökta rast- och häckningsplatser för vadarfåglar. Ibland blåser det in havsfåglar som stormfågel och havsula. Stenskvätta, hämpling och rosenfink håller till i delar med mer träd och buskar. Andra spännande artgrupper att studera här är bl.a. fjärilar och trollsländor. 

    Välbesökt med spännande geologi

    Ramsvikslandet kallas "Klippornas rike". Den röda bohusgraniten blandas med andra, yngre bergarter. Det finns rikligt med spår av inlandsisen i form av glaciala skulpturer som rundhällar, jättegrytor, isräfflor och skärtråg. Bäst ser man spåren på Tryggö och vid stranden mellan Sote huvud och Fykan. Det finns också andra historiska spår. Missa inte det mäktiga gravröset Kung Trygges grav på Tryggö.

    Ramsvikslandet är ett av länets största och mest välbesökta naturreservat. Området är lättillgängligt och lättströvat och det finns fina badplatser, bland annat vid Haby bukt och på Tryggö. Tryggö har någon fast förbindelse, men kan nås ganska lätt via vadställen när det är lågvatten.

 Föreskrifter för allmänheten

   

Känn er välkomna att besöka Ramsvikslandet och Tryggö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

framföra motorfordon annat än på den allmänna vägen inom området samt på vägen fram till Fykan,

parkera motorfordon på annan plats än på de för allmänheten anordnade         parkeringsplatserna,

plocka blommor och gräva upp växter,

göra upp eld,

medföra lös hund,

med plåt, glas, plast, papper eller på annat sätt skräpa ned,

campa.

            Texterna på den här sidan tillhör Länsstyrelsen, som givit tillstånd till publicering.