Här finns våra medlemsbrev och nyheter som ingår i medlemskapet


2017                                                            2018

Medlemsbrev april                                  Medlemsbrev januari

Medlemsbrev maj                                    Medlemsbrev februari/mars

Medlemsbrev Juli                                     Medlemsbrev april

Nyhetsbrev Juli Nattskärra                   Medlemsbrev juli

Medlemsbrev september                       Medlemsbrev oktober

Medlemsbrev oktober                            Medlemsbrev november

Medlemsbrev november                        Medlemsbrev december

Medlemsbrev december                        


Nya arter 2018                                         2019

Sånglärka                                                  Medlemsbrev februari

Dubbeltrast                                               Medlemsbrev mars

Vassångare                                               Medlemsbrev april

Kärrsångare                                             Medlemsbrev maj

Svartmes                                                   Medlemsbrev september

       

2020                                                           Nyhetsbrev Nattskärra

Medlemsbrev mars                                 Nyhetsbrev Stork

Medlemsbrev april                                   

Medlemsbrev maj                                    Nya arter 2020

Medlemsbrev juni - juli                           Tajgasångare

Medlemsbrev september                       Brunsångare

Medlemsbrev oktober 

Medlemsbrev novemer

                     

2021                                                           2022

Månadsbrev januari                               Månadsbrev januari

Månadsbrev februari                             Månadsbrev februari

Månadsbrev mars                                  Månadsbrev juni

Månadsbrev april                                    Månadsbrev juli

Månadsbrev oktober - november       Månadsbrev augusti                                                                                                                                                   Månadsbrev november

                                                                    Månadsbrev december     


2023                                                          2024

Månadsbrev januari                              Månadsbrev januari
Månadsbrev februari                            Månadsbrev februari
Månadsbrev mars                                  Månadsbrev mars
Månadsbrev april
Månadsbrev maj
Månadsbrev juni
Måndasbrev juli - augusti    
Månadsbrev september
Månadsbrev oktober
Månadsbrev november

Månadsbrev december

                                                                     


En del av ringmärkargänget i Grosshamn